پیمایش های در حال اجرا

  پیمایش با دعوت نظرسنجی از اعضای هیئت‌علمی در مورد هدایای روز استاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران
توسط : مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه

  پیمایش عام نظر سنجی از اعضای هیات علمی نسبت به استفاده از اعتبارات پژوهشی در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی
توسط : مدیریت امور پژوهش

  پیمایش با دعوت ارزیابی عملکرد همکار دورکار خانم سعیدی در مدیریت امور پژوهش
توسط : مدیریت امور پزوهش

  پیمایش عام ارزیابی عملکرد همکاران دورکار در مدیریت امور پژوهش
توسط : مدیریت امور پزوهش

  پیمایش عام ارزشیابی سیستم شعاع دانشگاه علوم پزشکی تهران
توسط : معاونت آموزشی دانشگاه، گروه آموزش پزشکی

  پیمایش عام بررسی نحوه عملکرد پزشکان متخصص جراحــی عمومی کشور در درمان جراحی سرطان پستان (روشهای حفظ پستان یا ماستکتومی)
توسط : دانشکده پزشکی

  پیمایش با دعوت ارزيابي موفقيت تحصيلي دانشجويان پزشكي در مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي تهران
توسط : گروه پزشكي اچتماعي

  پیمایش با دعوت ارزشیابی اعضای هیأت علمی بخش داخلی جنرال
توسط : بخش داخلی جنرال

  پیمایش با دعوت فرم ارزشیابی اعضای هیأت علمی بخش داخلی جنرال
توسط : بخش داخلی جنرال

  پیمایش عام ثبت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود
توسط : مرکز رشد استعدادهای درخشان

  پیمایش با دعوت نظر خواهي در مورد توان‌مندي‌هاي پايان دوره پزشكي عمومي
توسط : دفتر توسعه آموزش

  پیمایش عام تکمیل اطلاعات اعضاء هیئت علمی
توسط : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  پیمایش با دعوت پرسشنامه بررسي ظرفيت هاي نوآوري در دانشگاه علوم پزشکي تهران
توسط : -

  پیمایش عام نظر خواهي از دانش آموختگان
توسط : دفتر توسعه آموزش

 
جستجو
شروع

کد پاسخگویی
شروع

ورود کاربران
  نام کاربری:
  کلمه عبور:
   
ورود
   

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
ثــبت نـــام