ارزيابي موفقيت تحصيلي دانشجويان پزشكي در مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي تهران


با سلام
طرح حاضر به منظور بررسي ميزان موفقيت تحصيلي دانشجويان در مقطع علوم پايه پزشكي و تعيين عوامل تأثيرگذار بر اين موفقيت اچرا مي شود. پاسخ هاي صحيح و دقيق شما دانشجويان عزيز مي تواند در برنامه ريزي مناسب و بهتر براي دوستاني كه پس از شما در اين دوره به تحصيل خواهند پرداخت نقش به سزائي داشته باشد. 
از همكاري شما صميمانه سپاسگزاريم
  کلمات کلیدی


اگر کد پاسخگويي داريد، آن را در قسمت کد پاسخگویی وارد نماييد
 
جستجو
شروع

کد پاسخگویی
شروع

ورود کاربران
  نام کاربری:
  کلمه عبور:
   
ورود
   

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
ثــبت نـــام